บริการส่งเอกสาร วางบิล รับเช็ค ด้วยแมสเซ็นเจอร์ Messenger ทั้งในกรุงเทพปริมณฑล และต่างจังหวัด

รับส่งเอกสาร วางบิล รับเช็ค เหมาจ่ายรายเดือน

 


ในภาวะปัจจุบัน บริษัทต่างแข่งกับเวลาเพื่อส่งมอบงาน หรือเอกสารสำคัญ หรือต้องการจัดส่งสินค้าให้ถึงมือลูกค้าอย่างรวดเร็ว รวมถึงการประหยัดทรัพยากรขององค์กรเพื่อควบคุมต้นทุน เวลาและบุคลากร จึงมีค่าเกินกว่าจะตีค่าเป็นเงินได้ KS EXPRESS GROUP คือทุกคำตอบในการลดต้นทุน SUPPLY CHAIN ของคุณ

 

พนักงานรับส่งเอกสาร รายจุด


บริษัท มีบริการรับส่งเอกสาร วางบิล รับเช็ค โดยคิดค่าบริการตามปริมาณงานที่ใช้บริการจริง บริการนี้เหมาะสำหรับบริษัทที่มีงานในแต่ละวันไม่ค่อยแน่นอน โดยคิดค่าบริการรายจุด

 

พนักงานรับส่งเอกสาร รายวัน


บริการพนักงานรับส่งเอกสารซึ่งคิดค่าบริการต่อวัน กรณีพนักงานประจำของคุณ ลาหยุด หรือมีเหตุฉุกเฉินอื่น ๆ ซึ่งลูกค้าสามารถเพิ่มหรือลดจำนวนของพนักงานรับส่งเอกสารให้มีความเหมาะสมกับความต้องการในแต่ละวัน

 

พนักงานรับส่งเอกสาร ด่วน !!


บริการพนักงานรับส่งเอกสารด่วน เพียงโทร. 02-125-7317 ในวันเวลาทำการของบริษัทฯ เราจะจัดส่งพนักงานไปให้บริการจัดส่งเอกสารตามจุดที่ต้องการภายในวันที่แจ้งทันที

 

Messenger Room


บริการ Outsource เต็มรูปแบบสำหรับทีมพนักงานรับส่งเอกสาร หรือจัดส่งสินค้า บริษัทฯ ยินดีให้บริการจัดการทั้งระบบ โดยจัดสรรให้เหมาะกับความต้องการหรือ สอดคล้องกับแผนการทำงานของลูกค้า

 

บริการวางบิล-เก็บเช็คตามแผนงานรายเดือน


บริการวางบิล-เก็บเช็ค ตามแผนงานที่ลูกค้ากำหนด ลูกค้าเพียงแค่จัดเตรียมเอกสารวางบิล รับเช็ค ส่วนหน้าที่ในการบริหารการจัดส่งทั้งหมดบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบดูแลให้ตามแผนงานในแต่ละเดือน พร้อมทั้งจัดส่งรายงานการวางบิล รับเช็คให้ทราบตามความต้องการของลูกค้า

 

บริการรับส่งเอกสารตามความต้องการของลูกค้า


กรณีลูกค้ามีความต้องการให้เราบริหารจัดการตามระบบงานของลูกค้า ซึ่งอาจมีความต้องการที่โดดเด่นมากสำหรับบริการพนักงานรับส่งเอกสาร หรือความต้องการในรูปแบบ Outsource โปรดให้เราช่วยสร้างบริการพิเศษสำหรับความต้องการเฉพาะของคุณ

 

ส่งเอกสาร วางบิล รับเช็ค นอกพื้นที่บริการปกติ


กรณีลูกค้ามีความต้องการขอใช้บริการ รับ ส่งเอกสาร วางบิล รับเช็ค นอกเขตพื้นที่ให้บริการ เช่น ในเขตนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งอยู่นอกพื้นที่ให้บริการของบริษัทฯ เช่น นครปฐม สมุทรสาคร พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา สามารถโทรสอบถาม และนัดหมายล่วงหน้าได้

 

Business process outsource


ทุกบริการที่มีความหลากหลายด้านการจัดการเอกสาร หรือการจัดส่งสินค้า ซึ่งมีความหลากหลาย บริษัทฯ ยินดีให้บริการ Outsource ที่กำหนดเองสำหรับกระบวนการภายในของลูกค้า

 

Admin Outsource จัดพิมพ์เอกสารวางบิล รับเช็ค


บริการจัดพิมพ์เอกสารต่างๆ ผ่านระบบอินเตอร์เน็ท ตามแบบฟอร์มที่ลูกค้ากำหนด เพื่อลดขั้นตอนในการรับส่งเอกสาร ตลอดจนลดต้นทุนด้านบุคลากร เช่น การจัดพิมพ์เอกสารสำหรับวางบิล รับเช็ค ผ่านระบบออนไลน์ หรือส่งข้อมูลผ่านอีเมล์ เพื่อให้เราดำเนินการจัดพิมพ์ และส่งให้ลูกค้าของคุณตามคำสั่ง(บริการนี้ให้บริการผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น ไม่มีบริการจัดส่งพนักงานไปประจำตามบริษัทต่างๆ)

 

ศูนย์กระจายสินค้าด้วยรถจักรยานยนต์


ให้บริการกระจายสินค้าตามคำสั่งของผู้ว่าจ้าง โดยรถจักรยานยนต์ ในเขตกรุงเทพและปริมณฑล โดยผู้ว่าจ้างสามารถนำสินค้ามาเก็บสำรองไว้ที่บริษัทฯ และแจ้งให้บริษัท ดำเนินการหีบห่อ และ จัดส่งตามคำสั่ง หรือเมื่อได้รับคำสั่งซื้อ พร้อมด้วยระบบรายงานผลการจัดส่ง รายงานจำนวนสินค้าคงคลัง เพื่อให้ลูกค้าสามารถบริหารสต็อกสินค้า และการจัดส่งได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

บริการคลัง


-

 

บริการจัดส่งสินค้าเก็บเงินปลายทาง


สำหรับผู้ค้าปลีก ผู้ประกอบการ E-Commerce หรือผู้ขายสินค้าออนไลน์ เรายินดีให้บริการจัดส่งสินค้าพร้อมรับชำระเงินค่าสินค้าปลายทาง พร้อมทั้งทำรายงานจัดส่งสินค้าในแต่ละวัน รายงานยอดเงินที่รับชำระ รายงานสินค้าคงเหลือ และโอนเงินค่าสินค้าเข้าบัญชีผู้ว่าจ้างตามตกลงกัน บริการนี้ ให้บริการรวมถึงการจัดเก็บสินค้าที่บริษัทฯ สำหรับการจัดส่งตามคำสั่งซื้อด้วย

 

บริการหีบห่อเพื่อจัดส่งทางไปรษณีย์


บริการจัดเก็บสินค้า จัดการสินค้าคงคลัง และบรรจุหีบห่อ ตามคำสั่งของลูกค้า ตลอดจนให้บริการจัดส่งในเขตกรุงเทพและปริมณฑลโดยตรง หรือจัดส่งให้กับลูกค้าทางไปรษณีย์ตามความต้องการของลูกค้า

 

บริการจัดทำรายงาน


สำหรับผู้ใช้บริการที่ให้บริษัทดำเนินการด้านเอกสาร หรือสินค้าให้ทั้งระบบ บริษัทฯ มีบริการจัดทำรายงานการจัดส่ง รายงานยอดขาย รายงานการวางบิล รับเช็ค ในแต่ละวัน เพื่อตรวจสอบความถูกต้อง และสามารถนำข้อมูลจากรายงานไปใช้ในการบริหาร จัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

Visitors: 81,443