ส่งสินค้าเก็บเงินปลายทางด้วยแมสเซ็นเจอร์


อัตราค่าบริการส่งสินค้า พร้อมรับชำระเงินปลายทาง (คิดค่าบริการเป็นรายจุด)
-ส่งสินค้าพร้อมรับชำระเงินปลายทาง ตั้งแต่ 10 จุดต่อวันขึ้นไป ค่าบริการจุดละ 50 บาท
-สงสินค้าพร้อมรับชำระเงินปลายทาง ตั้งแต่ จุดที่ 7-9  ค่าบริการจุดละ 60 บาท
-ส่งสินค้าพร้อมรับชำระเงินปลายทาง ตั้งแต่ จุดที่ 5-6  ค่าบริการจุดละ 70 บาท
-ส่งสินค้าพร้อมรับชำระเงินปลายทาง ตั้งแต่ จุดที่ 3-4  ค่าบริการจุดละ 80 บาท
-ส่งสินค้าพร้อมรับชำระเงินปลายทาง ตั้งแต่ จุดที่ 1-2  ค่าบริการจุดละ 100 บาท
ค่าบริการข้างต้น ไม่รวมค่าบริการเก็บเงินค่าสินค้า 15 บาทต่อ 1 รายการ

หมายเหตุ: 
1. แจ้งขอใช้บริการจัดส่งให้บริษัททราบล่วงหน้า 1 วัน ยกเว้นกรณีลูกค้าที่นำสินค้ามาสต็อกไว้ที่บริษัทฯ 
2. ชำระค่าบริการจัดส่ง ณ. จุดที่รับสินค้าจากผู้ขาย ยกเว้นลูกค้าสัญญารายเดือน หรือลูกค้าที่นำสินค้ามาสต็อกไว้ที่บริษัท
3. ผู้ขายจะได้รับเงินค่าสินค้าคืนโดยโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร  ในวันทำการถัดไป หรือ รับเงินสดคืนในการว่าจ้างวันต่อไป หากมีการว่าจ้างต่อเนื่อง
4. บริษัท บริการถุงซิปล็อก สำหรับบรรจุสินค้าให้ฟรี (ขนาดถุง 9*15 นิ้ว)
5. ขนาดสินค้าที่ให้บริการต้องสามารถบรรจุลงถุงได้เท่านั้น
6. นับจุดแรก คือ จุดที่รับสินค้าจากผู้ขายสินค้า (ยกเว้นกรณีลูกค้านำสินค้ามาสต็อกไว้รอที่บริษัทฯ )
7.      อัตราค่าบริการข้างต้น เฉพาะค่าบริการในเขตพื้นที่ กรุงเทพ (ฝั่งพระนคร) เท่านั้น โดยยึดแนวแม่นำ้เจ้าพระยา เป็นหลัก
8.     กรณีเป็นงานนอกเขตพื้นที่ ได้แก่ กรุงเทพ (ฝั่งธนยบุรี) นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ มีค่าบริการเพิ่ม 200 บาท ต่อการจ้างงาน 1 ครั้ง
***อัตราค่าบริการข้างต้นสามารถยืดหยุ่นได้ตามปริมาณงาน และเงื่อนไขการให้บริการให้บริการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกัน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ คุณพัชมณ  โทร. 02-006-0680  , 089-105-4459 

  • บริการจัดส่งสินค้าพร้อมเก็บเงินปลายทางสำหรับผู้ประกอบการ E Commerce , ผู้ขายสินค้าออนไลน์ และผู้ประกอบการทั่วไปเงื่อนไขการให้บริการให้บริการจัดส่งสินค้าพร้อมรับชำระค่าสินค้าปลายทาง...

  • บริการจัดส่งสินค้าพร้อมเก็บเงินปลายทางสำหรับผู้ประกอบการ E Commerce , ผู้ขายสินค้าออนไลน์ และผู้ประกอบการทั่วไปเงื่อนไขการให้บริการให้บริการจัดส่งสินค้าพร้อมรับชำระค่าสินค้าปลายทาง...
Visitors: 39,333