เช่าพื้นที่จัดเก็บสินค้าขนาดย่อม ไม่กำหนดขั้นต่ำ พร้อมบริการดูแลสินค้า และจัดส่งให้ลูกค้าเมื่อผู้ขายได้รับ ORDER มีบริการจัดส่งพร้อมเก็บเงินปลายทางสำหรับลูกค้าในเขตกรุงเทพ และปริมณฑล

บริการพื้นที่สำหรับจัดเก็บสินค้าขนาดย่อม เพื่อเตรียมไว้สำหรับการหีบห่อและจัดส่งให้ลูกค้าได้ทันทีที่ได้รับคำสั่งซื้อจากลูกค้า ทำให้สามารถจัดส่งสินค้าถึงมือลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว พร้อมจัดทำรายงานการจัดส่งสินค้าในแต่ละวันที่จัดส่งได้ และปริมาณสต็อกสินค้าคงเหลือ เพื่อสามารถนำสินค้ามาเตรียมการไว้ให้เพียงพอกับความต้องการของลูกค้าา ช่วยสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับผู้ประกอบการ

เงื่อนไขการให้บริการ
ให้บริการพื้นที่จัดเก็บสินค้าเฉพาะผู้ประกอบการรายย่อย ผู้ประกอบการ E-Commerce และผู้ขายสินค้าออนไลน์ สำหรับสต็อกสินค้าไว้เพื่อเตรียมการจัดส่งให้ลูกค้าเท่านั้น

อัตราค่าบริการ (รวมค่าพื้นที่และค่าบริหารจัดการ)
อัตราค่าบริการเริ่มต้น 1,800 บาทต่อเดือน ต่อพื้นที่จัดเก็บสินค้า 1 ลูกบาศก์เมตร
มีส่วนลดเพิ่มเติม กรณีใช้บริการต่อเนื่องอื่นๆ หรือ ใช้บริการพื้นที่จัดเก็บขนาดใหญ่ขึ้น
อัตราค่าบริการขึ้นอยู่กับ ประเภทสินค้า ปริมาณสินค้า 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม หรือต้องการข้อเสนอพิเศษ  กรุณาติดต่อ โทร. 02-006-0680 , 097-347-9990
E-mail  ksexpressgroup@gmail.com

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 39,332