บริการจัดส่งสินค้าเก็บเงินปลายทาง ผู้ประกอบการ E-Commerce สร้างความมั่นใจให้ผู้ซื้อ และสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้ผู้ขาย สร้างโอกาสในการขายได้มากขึ้น


เรามีทีมงานมืออาชีพที่พร้อมให้บริการ ที่คุณมั่นใจได้ว่าสินค้าถึงมือผู้รับ และคุณได้รับเงินค่าสินค้าแน่นอน ปลอดภัยทั้งผู้ขายและผู้ซื้อ  นอกจากนี้ คุณยังสามารถประหยัดค่าหีบห่อ และประหยัดเวลาในการไปส่งสินค้าที่ไปรษณีย์ โดยทางทีมงานยินดีไปรับสินค้าให้ถึงบ้าน หรือ สำนักงาน

อัตราค่าบริการส่งสินค้า พร้อมรับชำระเงินปลายทาง (คิดค่าบริการเป็นรายจุด)
จัดส่งเอกสาร วางบิล รับเช็ค ส่งสินค้าพร้อมรับชำระเงินปลายทาง ตั้งแต่ 10 จุดต่อวันขึ้นไป ค่าบริการจุดละ 50 บาท
จัดส่งเอกสาร วางบิล รับเช็ค ส่งสินค้าพร้อมรับชำระเงินปลายทาง ตั้งแต่ จุดที่ 7-9  ค่าบริการจุดละ 60 บาท
จัดส่งเอกสาร วางบิล รับเช็ค ส่งสินค้าพร้อมรับชำระเงินปลายทาง ตั้งแต่ จุดที่ 5-6  ค่าบริการจุดละ 70 บาท
จัดส่งเอกสาร วางบิล รับเช็ค ส่งสินค้าพร้อมรับชำระเงินปลายทาง ตั้งแต่ จุดที่ 3-4  ค่าบริการจุดละ 80 บาท
จัดส่งเอกสาร วางบิล รับเช็ค ส่งสินค้าพร้อมรับชำระเงินปลายทาง ตั้งแต่ จุดที่ 1-2  ค่าบริการจุดละ 100 บาท
ค่าบริการเก็บเงินค่าสินค้าปลายทาง 15 บาท ต่อรายการ


หมายเหตุ: 
1. แจ้งงานล่วงหน้าก่อนจัดส่ง 1 วัน ยกเว้น กรณีลูกค้านำสินค้ามาสต็อกไว้ที่บริษัทฯ หรือให้บริษัทจัดการหีบห่อสินค้าให้ 
2. ชำระค่าบริการจัดส่ง ณ. จุดที่รับสินค้าจากผู้ขาย
3. ผู้ขายจะได้รับเงินค่าสินค้าคืนโดยโอนเงินผ่านบัญชีธนาคาร  ในวันทำการถัดไป หรือ รับเงินสดคืนในการว่าจ้างวันต่อไป หากมีการว่าจ้างต่อเนื่อง
4. บริษัท บริการถุงซิปล็อก สำหรับบรรจุสินค้าให้ฟรี (ขนาดถุง 9*15 นิ้ว)
5. ขนาดสินค้าที่ให้บริการต้องสามารถบรรจุลงถุงได้เท่านั้น
6. นับจุดแรก คือ จุดที่รับสินค้าจากผู้ขายสินค้า
7.      อัตราค่าบริการข้างต้น เฉพาะค่าบริการในเขตพื้นที่ กรุงเทพ (ฝั่งพระนคร) เท่านั้น โดยยึดแนวแม่นำ้เจ้าพระยา เป็นหลัก
8.     กรณีเป็นงานนอกเขตพื้นที่ ได้แก่ กรุงเทพ (ฝั่งธนยบุรี) นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ มีค่าบริการเพิ่ม 200 บาท ต่อการจ้างงาน 1 ครั้ง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ  โทร. 02-006-0680  , 089-105-4459 
 E-mail : ksexpressgroup@gmail.com  LINE ID : buddyinsure

Visitors: 39,332