ทำรายงานการจัดส่งและสต็อกคงเหลือ

สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการ จัดเก็บสินค้า หีบห่อสินค้า และให้บริษัทดำเนินการจัดส่งสินค้าพร้อมเก็บเงินปลายทางให้ บริษัทฯ จะจัดส่งรายงานให้ในแต่ละวันประกอบด้วย

1. จำนวนสินค้าและรายชื่อลูกค้าที่ดำเนินการจัดส่งตามที่ได้รับมอบหม

2. จำนวนเงินที่ได้รับชำระค่าสินค้ามาทั้งหมด และจำนวนเงินที่บริษัทฯจะโอนคืนให้หลังหักค่าบริการ (ยกเว้นกรณีมีข้อตกลงเป็นอย่างอื่น )

3. จำนวนสต็อกสินค้าคงเหลือ เพื่อให้ลูกค้าสามารถวางแผนการจัดหาสินค้ามาสต็อกไว้ที่บริษัท ให้สามารถบริการลูกค้าได้ต่อเนื่อง และสามารถส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าได้ทันทีเมื่อได้รับคำสั่งซื้อ


แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 39,333