หีบห่อสินค้าและจัดส่ง

บริการหีบห่อสินค้าก่อนจัดส่งถึงมือลูกค้าเมื่อมีคำสั่งซื้อ พร้อมทั้งบริการจัดส่งสินค้าและเรียกเก็บเงินปลายทางในเขตกรุงเทพและปริมณฑล  และบริการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าผ่านทางไปรษณีย์

อัตราค่าบริการ

กรุณาสอบถามค่าบริการหีบห่อ และจัดส่งที่ 

02-006-0680 , 097-347-9990

Visitors: 39,332