ให้เช่าพื้นที่เก็บสินค้ารอส่ง

บริการให้เช่าพื้นที่จัดเก็บสินค้าสำหรับรอส่งให้ลูกค้าเมื่อได้รับคำสั่งซื้อสำหรับผู้ประกอบการรายย่อย โดยไม่กำหนดขนาดพื้นที่ขั้นต่ำ  ตลอดจนให้บริการจัดส่งสินค้า จัดทำรายงานสต็อกสินค้าคงเหลือในแต่ละวัน เพื่อให้สามารถนำสินค้ามาสำรองไว้รอส่งได้ตามความเหมาะสม
อัตราค่าบริการ
ค่าเช่าพื้นที่ ต่อเดือน 1,800 บาท ต่อพื้นที่ขนาด 1 ลูกบาศก์เมตร รวมค่าบริหารจัดการสต็อกสินค้าเรียบร้อยแล้ว
กรณีต้องการพื้นที่ปริมาณมากขึ้น กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่เพื่อขอรับเงื่อนไขพิเศษ
โทร. 02-006-0680  , 097-347-9990
Visitors: 39,332