แจ้งใช้บริการขายพร้อมจัดส่งผ่านKS

บริการรับคำสั่งซื้อ พร้อมจัดส่ง และรับชำระเงินจากลูกค้า โดยให้เราจัดการให้แบบครบวงจร ค่าบริการเพียง 60 บาท ต่อรายการเท่านั้น (ค่าบริการข้างต้น รวมค่าบริหารจัดการ ค่าพื้นที่จัดเก็บสินค้า ค่าหีบห่อ และค่าจัดส่งสินค้าและรับชำระเงินปลายทางเรียบร้อยแล้ว) 

***ราคานีี้เฉพาะช่วงแนะนำเท่านั้น****

****ช่วงแนะนำ 

ฟรี...พืิ้นที่จัดเก็บสินค้าเพื่อรอจัดส่งตาม ORDER

ฟรี..จัดทำรายงานการขายในแต่ละวัน

บริษัท เคเอส เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด ยินดีให้บริการขายสินค้า หริอทำตลาดสำหรับผู้ที่ต้องการขายสินค้า แต่ไม่มีเวลา โดยบริษัทฯ ให้บริการครบวงจรดังนี้

1. นำสินค้ามาสต็อกไว้ที่บริษัทเพื่อรอคำสั่งซื้อ

2. รับคำสั่งซื้อจากลูกค้าผ่านทาง KS โดยตรง

3. จัดส่งสินค้าตามคำสั่งซื้อให้กับลูกค้า 

   3.1 จัดส่งพร้อมเก็บเงินปลายทางในเขตกรุงเทพและปริมณฑล

   3.2 โอนเงินเข้าบัญชีผู้ขาย หรือ โอนเงินผ่านบริษัทฯ เพื่อจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์ หรือช่องทางอื่นๆ  (สำหรับลูกค้าต่างจังหวัด)

4. จัดทำรายงานยอดขาย  ยอดจัดส่ง และจำนวนเงินค่าสินค้าที่ได้รับในแต่ละวันให้เจ้าของสินค้าทราบ

6. โอนเงินค่าสินค้าคืนให้เจ้าของสินค้าภายในวันทำการถัดไป

****ช่วงแนะนำ 

ฟรี...พืิ้นที่จัดเก็บสินค้าเพื่อรอจัดส่งตาม ORDER

ฟรี..จัดทำรายงานการขายในแต่ละวัน

 

แบบฟอร์มแจ้งใช้บริการจัดจำหน่ายผ่านบริษัท เคเอส เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป 

บริการจัดจำหน่ายสินค้า รับคำสั่งซื้อ หีบห่อ จัดส่ง พร้อมรับชำระค่าสินค้าแทนผู้ประกอบการ
Visitors: 39,333