อัตราค่าบริการ รับ ส่งเอกสาร วางบิล รับเช็ค ส่งสินค้าเก็บเงินปลายทาง บริการเหมาจ่ายเริ่มต้น 7,500 ต่อเดือน

-1 

 ราคาบริการรับ-ส่งเอกสาร วางบิล รับเช็ค (คิดค่าบริการเหมาจ่ายรายเดือนตามปริมาณงาน)

Package

ปริมาณงานต่อเดือน

ค่าบริการ

แผน 1

ไม่เกิน 50 จุด

7,500.00

แผน 2

ไม่เกิน 100 จุด

13,000.00

แผน 3

ไม่เกิน 150 จุด

15,000.00


 

***หมายเหตุ***

กรณีมีงานน้อยกว่า หรือ มากกว่าจำนวนจุดที่ระบุข้างต้น กรุณาขอใบเสนอราคา โทร. 089-105-4459

อัตราค่าบริการไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

คิดค่าบริการจุดแรก ณ.จุดที่รับงานจากลูกค้า (กรณีคืนงานเก่า รับงานใหม่ นับเป็น 1จุด)

อัตราค่าบริการข้างต้น ให้บริการเหมาจ่ายครอบคลุมพื้นที่ กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ

บริษัท ฯ จะจัดส่งเจ้าหน้าที่ไปรับงานก่อนจัดส่ง 1 วัน และส่งให้ในวันทำการถัดไป กรณีมีเอกสารต้องส่งคืน บริษัทฯ จะจัดส่งคืนให้พร้อมกับรับงานเพื่อส่งรอบถัดไป หรือตามตกลงกัน

กรณีให้ไปรับ หรือ ส่งงาน และ พนักงานต้องรอนานเกิน 30 นาที บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่รอรับเอกสาร โดยแจ้งให้ผู้ว่าจ้างทราบทันที กรณีต้องการให้รอรับ มีค่าบริการเพิ่ม 100 บาท ต่อ 30 นาที

กรณีใช้บริการเกิน package ที่เลือก ต้องชำระค่าบริการเพิ่มส่วนที่เกิน จุดละ 150 บาท

กรณีรับเงินสด มีค่าบริการเก็บเงินสด 3% ของยอด ขั้นต่ำ 15 บาทต่อรายการ

 

 อัตราค่าบริการรับ-ส่งเอกสาร วางบิล รับเช็ค (พื้นที่นอกเขตบริการ ZONE C)  คิดค่าบริการตามระยะทาง

 

เขตจังหวัด/เขตพื้นที่

อัตราค่าบริการต่อเที่ยว (ไป-กลับ)

จ.สระบุรี

- นิคมอุตสาหกรรมหนองแค

- นิคมอุตสาหกรรมแก่งคอย และพื้นที่อื่นๆ

 

800-1,200 บาท

1,500-2,500 บาท

จ.พระนครศรีอยุธยา

1,000-2,100 บาท

จ.สมุทรสาคร

900 บาท

จ.นครปฐม

900 บาท

จ.ฉะเชิงเทรา

- นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ และพื้นที่ใกล้เคียง

- นิคมอุตสาหกรรมอื่นๆ และพื้นที่อื่นๆ

 

  900 บาท

1,200-1,500 บาท

จ.ชลบุรี

1,000-2,000 บาท

จ.ระยอง

2,500-3,000 บาท

 

**หมายเหตุ**

อัตราค่าบริการไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%

ต้องแจ้งงานล่วงหน้า  1 วันทำการ

อัตราค่าบริการนอกเขต คิดค่าใช้จ่ายแยกจากงานที่วิ่งรับส่งในพื้นที่ กทม. นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ

กรณีวิ่งงานเขตติดต่อในจังหวัดเดียวกัน ในวันเดียวกัน ตั้งแต่จุดที่ 2 เป็นต้นไปคิดค่าบริการเพิ่มจุดละ 200 บาท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม โทร. 02-125-7317 , 089-105-4459

 

 

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 81,443