การชำระค่าบริการ

1. ชำระด้วยเงินสดกับพนักงาน ณ.วันที่ให้ไปรับงาน สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการเป็นครั้งคราว

2. สั่งจ่ายเช็คในนาม บริษัท เคเอส เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด หรือ

3. โอนเข้าบัญชี บจก.เคเอส เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด สำหรับลูกค้าที่ใช้บริการต่อเนื่อง โดยชำระค่าบริการภายใน 5 วันทำการ หลังจากได้รับใบวางบิล

 

เลขที่บัญชีสำหรับชำระค่าบริการ

ชื่อบัญชี บริษัท เคเอส เอกซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด

ธนาคาร กรุงเทพ สาขาอมอรินี

เลขที่บัญชี 860-7-047852

ประเถทบัญชี ออมทรัพย์

 

Visitors: 83,452