ค่าบริการรับ ส่งเอกสาร เหมาจ่ายรายเดือน เริ่มต้นเพียง 7,500 บาทต่อเดือน

อัตราค่าบริการ รับ ส่งเอกสาร วางบิล รับเช็ค โดยทีมงานแมสเซ็นเจอร์ที่รู้จักเส้นทางเป็นอย่างดี 

คิดค่าบริการเหมาจ่ายเป็นรายเดือน มีหลาย Package ให้เลือกใช้ตามความเหมาะสมกับปริมาณงานจริง

ให้บริการครอบคลุมพื้นที่ กรุงเทพมหานคร , นนทบุรี, ปทุมธานี, และสมุทรปราการ

 

 
Package ปริมาณงานต่อเดือน ค่าบริการรายเดือน ค่าบริการส่วนที่เกินPackage
แผน 1 ไม่เกิน 50 จุด 7,500 บาท 200 บาท/จุด
แผน 2 ไม่เกิน 100 จุด 13,000 บาท 150 บาท/จุด
       

หมายเหตุ :

1.  อัตราค่าบริการไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 

2.  ให้บริการครอบคลุมพื้นที่ กรุงเทพมหานคร , นนทบุรี , ปทุมธานี, สมุทรปราการ

3.  คิดค่าบริการจุดแรก ณ.จุดที่รับงานจากผู้ว่าจ้าง

4.  บริษัทฯ จะส่งเจ้าหน้าที่ไปรับงานล่วงหน้า 1 วันทำการ เพื่อนำกลับมาจัดเตรียมกระจายงานตามเส้นทางที่กำหนด

 

           

กรณีมีงานปริมาณมาก กรุณาขอใบเสนอราคาจากเจ้าหน้าที่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 02-117-3385, 089-105-4459,083-985-9517

แบบฟอร์มติดต่อกลับ

Visitors: 81,937