เคเอส เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป เรามีบริการที่หลากหลาย

เคเอส เอ็กซ์เพรส มีบริการที่หลากหลาย ครบวงจร ทั้งระบบ ตั้งแต่ การบริการพิมพ์เอกสาร จัดเก็บสินค้า กระจายสินค้า จัดส่งเอกสาร รับชำระค่าสินค้าปลายทาง 


นอกเหนือจากงานรับส่งเอกสาร เรายังมีบริการเพื่อตอบสนองความต้องการและความเกี่ยวเนื่องในธุรกิจของท่าน ไม่ว่าจะเป็นระบบบริหารงานห้องไปรษณีย์ หรือศูนย์กระจายเอกสารและสินค้า เพื่อการคัดแยกและจัดส่งที่รวดเร็วหรือคลังสินค้า และทีมบริหารที่พร้อมรองรับสินค้าของท่านอยู่ตลอดเวลา นอกจากนี้เรายังมีบริการรับบรรจุหีบห่อและปิดฉลาก เพื่อความสะดวกในการจัดส่งของท่านด้วย
 
Visitors: 81,937