รับส่งเอกสาร วางบิล รับเช็ค เหมาจ่ายรายเดือน เพียง 7,500 บาท แมสเซ็นเจอร์ให้บริการทั้งกรุงเทพและปริมณฑล วิ่งงานเสร็จตามกำหนดนัดหมาย

 บริการพนักงานรับส่งเอกสารเหมาจ่ายค่าบริการเป็นรายเดือนตามปริมาณงาน (บริษัทฯ ไม่ได้จัดส่งพนักงานไปอยู่ประจำ ณ.ที่ทำการของบริษัทผู้ว่าจ้าง)  แมสเซ็นเจอร์ จะไปรับงานล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการและจัดส่งเอกสาร วางบิล รับเช็ค ให้ผู้ว่าจ้างตามกำหนดนัดหมายของลูกค้า โดยผู้ว่าจ้างไม่ต้องรับภาระค่าใช้จ่ายและสวัสดิการใดๆ อีก ไม่ว่าคุณจะมีงานเพียงเล็กน้อย หรืองานจำนวนมาก เราได้จัดทำแพคเกจเหมาจ่ายให้ท่านเลือกตามปริมาณความต้องการที่แท้จริง มีความยืดหยุ่นสูง สามารถเลือกแผนที่ต้องการได้ตามความเหมาะสมของปริมาณงาน ด้วยอัตราเหมาจ่ายรายเดือน เริ่มต้นเพียง 7,500 บาท

อัตราค่าบริการ คิดตามปริมาณงาน ดังนี้ 

 Package

ปริมาณงานต่อเดือน

(สามารถนับสะสมได้)

ค่าบริการรายเดือน

ค่าบริการส่วนเกิน จุดละ

แผน 1

ไม่เกิน 50 จุด/เดือน

7,500 บาท

200 บาท

แผน 2

51-100 จุด/เดือน

13,000 บาท

150 บาท

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : อัตราค่าบริการไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%  /  ค่าบริการสามารถหัก ณ.ที่จ่าย 3%

1. ให้บริการเหมาจ่ายครอบคลุมพื้นที่ กรุงเทพฯ นนทบุรี ปทุมธานี สมุทรปราการ

2. กรณีผู้ว่าจ้างอยู่ต่างจังหวัด สามารถส่งเอกสารมาทางไปรษณีย์ล่วงหน้า เพื่อดำเนินการวางบิล รับเช็ค ตามกำหนด

พร้อมนำเช็คเข้าบัญชีให้ในวันทำการถัดไป กรณีมีเอกสารต้องส่งคืน บริษัทฯ จะจัดส่งคืนให้ทางไปรณีย์ลงทะเบียน หรือ หรือตามตกลงกัน

3.กรณีใช้บริการเกิน package ที่เลือก ต้องชำระค่าบริการเพิ่มส่วนที่เกิน ตามแผนที่เลือก

4.ฟรี ให้บริการ ส่งเอกสาร วางบิล รับเช็ค ตามตารางนัดหมายของ Supplier  (จัดการวางแผนการส่งงานตามที่ Supplier กำหนดโดยผู้ว่าจ้างเป็นผู้จัดพิมพ์เอกสารให้ล่วงหน้า

 

สอบถามเพิ่มเติม : โทร. 02-006-0680  , 089-105-4459

 

Visitors: 81,443