ส่งเอกสาร วางบิล รับเช็ค ส่งของด้วยรถ Eco Car                      ส่งถึงปลายทางตามกำหนดนัดหมาย กำหนดวันเวลาที่จัดส่งได้

กรณีลูกค้ามีความต้องการขอใช้บริการ รับ ส่งเอกสาร วางบิล รับเช็ค  นอกเขตพื้นที่ให้บริการ เช่น ในเขตนิคมอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งอยู่นอกพื้นที่ให้บริการของบริษัทฯ เช่น นครปฐม สมุทรสาคร พระนครศรีอยุธยา สระบุรี ชลบุรี ฉะเชิงเทรา สามารถโทรสอบถาม และนัดหมายล่วงหน้าได้ 
       บริษัท เคเอส เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด

                       อัตราค่าบริการขนส่งสินค้า ส่งเอกสาร วางบิล รับเช็ค/ต่อเที่ยว

 ให้บริการโดยรถ Eco-Car งานเสร็จภายในวันเดียว/คืนเอกสารวันถัดไป

จังหวัด

 ค่าบริการ/เที่ยว

จังหวัด

 ค่าบริการ/เที่ยว

กรุงเทพ

                   1,000.00

ลพบุรี

                   2,700.00

กาญจนบุรี

                   2,500.00

สมุทรสาคร

                   2,300.00

กำแพงเพชร

                   3,300.00

สมุทรสงคราม

                   3,100.00

ขอนแก่น

                   4,300.00

สุพรรณบุรี

                   2,300.00

จันทบุรี

                   3,200.00

สระบุรี

                   2,300.00

ฉะเชิงเทรา

                   2,200.00

สิงห์บุรี

                   2,600.00

ชลบุรี

                   2,200.00

สระแก้ว

                   3,100.00

ชัยนาท

                   2,700.00

ปราจีนบุรี

                   2,600.00

ชัยภูมิ

                   3,800.00

ประจวบคีรีขันธุ์

                   3,500.00

นครปฐม

                   2,300.00

เพชรบุรี

                   2,500.00

นครนายก

                   2,300.00

พิจิตร

                   3,200.00

นครสวรรค์

                   3,300.00

เพชรบูรณ์

                   3,700.00

นครราชสีมา

                   3,300.00

พิษณุโลก

                   3,700.00

มหาสารคาม

                   4,700.00

อยุธยา

                   2,100.00

ราชบุรี

                   2,300.00

อ่างทอง

                   2,600.00

ระยอง

                   2,700.00

อุทัยธานี

                   3,100.00

หมายเหตุ

อัตราค่าบริการไม่รวม VAT 

อัตรานี้เฉพาะในอ.เมืองของแต่ละจังหวัด กรณีต่างอำเภอ อาจมีค่าบริการเพิ่ม

ให้บริการโดยรถ Eco-Car สำหรับส่งของชิ้นเล็ก หรือส่งเอกสาร วางบิล รับเช็ค

กรณีมีเอกสารต้องส่งคืน จะคืนให้วันทำการถัดไป โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม

แจ้งงานล่วงหน้า 1 วัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ บริษัท เคเอส เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด

โทร. 02-006-0680 , 02-117-3385, 089-105-4459

 


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 39,332