บริการวางบิล เก็บเช็คตามแผนงาน

บริการวางบิล-เก็บเช็ค ตามแผนงานที่ลูกค้ากำหนด ลูกค้าเพียงแค่จัดเตรียมเอกสารวางบิล รับเช็ค  ส่วนหน้าที่ในการบริหารการจัดส่งทั้งหมดบริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบดูแลให้ตามแผนงานในแต่ละเดือน พร้อมทั้งจัดส่งรายงานการวางบิล รับเช็คให้ทราบตามความต้องการของลูกค้า


ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 81,442