ประโยชน์ด้านการจัดการทรัพยากรบุคคล

- บริษัทของท่านไม่ต้องกังวลเรื่องความต่อเนื่องของงาน เพราะเรามีบริการที่หลากหลายและต่อเนื่องไว้ รองรับงานของท่าน

- บริษัทของท่านไม่ต้องกังวลกับเงินเดือน หรือสวัสดิการต่างๆ เช่น ประกันสังคมและกองทุนทดแทนของพนักงานรับส่งเอกสาร เพราะเรา จะจัดการในส่วนนี้ให้ท่าน

- บริษัทของท่านจะไม่ต้องประสบปัญหาเกี่ยวกับการบรรจุหีบห่อ,การจัดเตรียมพิมพ์ชื่อ-ที่อยู่ของผู้รับสินค้าปลายทาง ไม่ต้องกังวลกับกระบวนการในการเตรียมส่งทางไปรษณีย์ที่แสนยุ่งยากเพราะ KS EXPRESS GROUP มีศูนย์บริการคลังสินค้าและจัดส่งทางไปรษณีย์ไว้คอยบริการ

- บริษัทของท่านไม่ต้องเป็นห่วงสินค้า/เอกสารในระหว่างการขนส่งเพราะเรามีแผนกบริการลูกค้าคอยตรวจสอบและติดตามว่างานของท่านอยู่ที่ไหนแล้ว และแจ้งกลับทันทีที่งานสำเร็จหรือมีปัญหา


Visitors: 81,459