Eco-Car ราย JoB (ต่างจังหวัด)

                                      บริษัท เคเอส เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด

                          อัตราค่าบริการขนส่งสินค้า ส่งเอกสาร วางบิล รับเช็ค/ต่อเที่ยว

                        ให้บริการโดยรถ Eco-Car งานเสร็จภายในวันเดียว/คืนเอกสารวันถัดไป

จังหวัด

ค่าบริการ/เที่ยว 

 

จังหวัด 

ค่าริการ/เที่ยว 

กรุงเทพ 

1,000 - 1,500 

ลพบุรี 

2,700 

กาญจนบุรี

2,500 

สมุทรสาคร 

2,300 

กำแพงเพชร 

3,300 

สมุทรสงคราม

3,100 

ขอนแก่น

4,300 

สุพรรณบุรี 

2,300 

จันทบุรี

3,200 

สระบุรี 

2,300 

ฉะเชิงเทรา 

2,200 

สิงห์บุรี 

2,600 

ชลบุรี 

2,200 

สระแก้ว 

3,100 

ชัยนาท 

2,700 

ปราจีนบุรี 

2,600 

ชัยภูมิ 

3,800 

ประจวบคีรีขันธุ์ 

3,500 

นครปฐม 

2,300 

เพชรบุรี 

2,500 

นครนายก 

2,300 

พิจิตร 

3,200 

นครสวรรค์ 

3,300 

เพรชบูรณ์ 

3,700 

นครราชสีมา 

3,800 

พิษณุโลก 

3,700 

มหาสารคาม 

4,700 

อยุธยา 

2,100 

ราชบุรี

2,300 

อ่างทอง 

2,600 

ระยอง 

2,700 

อุทัยธานี 

3,100 

 

***หมายเหตุผล***

  อัตราค่าบริการไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ลูกค้าสามารถหัก ณ.ที่จ่าย 3%

  อัตรานี้เฉพาะในอ.เมืองของแต่ล่ะจังหวด กรณีต่างอำเภอ อาจมีค่าบริการเพิ่ม

  ให้บริการโดยรถ Eco-Car สำหรับส่งของชิ้นเล็ก หรือส่งเอกสาร วางบิล รับเช็ค

  กรณีมีเอกสารต้องส่งคืน จะคืนให้วันทำการถัดไป โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพิ่ม

  บริษัทฯ ขอรับงานล่วงหน้าก่อนวิ่งงานอย่างน้อย 1 วัน

  กรณีมีงานต่อเนื่องในพื้นที่ใกล้เคียง หรือในนิคมอุตสาหกรรมเดียวกัน คิดค่าบริการจุดต่อเนื่อง 200 บาท/จุด

                         สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ บริษัท เคเอส เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด

                 โทร. 02-006-0680 , 02-117-3385 , 089-105-4459 ติดต่อ คุณ ธนินท์รัฐ (ก้าว)

Visitors: 83,447